Benjamin

Ik ben Benjamin, heb ruim 6 jaar ervaring in het onderwijs, voornamelijk in het buitengewoon onderwijs met kinderen met een emotionele en gedragsstoornis. Daarnaast heb ik al ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden van verschillende vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking. In het dagelijkse leven ben ik klastitularis in het OC Nieuwe Vaart (Type 3).

Met mijn klas trek ik jaarlijks op Bivak. Hier implementeren we ook de verschillende survivaltechnieken en Rots en Water methodieken.
Hierbij valt een teambuilding perfect te integreren omdat elke jongere zijn deel kan bijdragen in een groep. Ieder zijn talent kan ontplooien waardoor elk probleem in groep opgelost kan worden en iedereen begrijpt dat een maatschappij even veelzijdig is als er mensen zijn.