Wannes

Ik ben Wannes De Staelen met al ruim 10 jaar ervaring in het onderwijs voornamelijk in het buitengewoon onderwijs met kinderen met emotionele en gedragsstoornissen zowel in het secundair als in het lager. Naast de fysieke beweging en het samenspel zet ik veel in op de weerbaarheid en sociale vaardigheden van de opgroeiende jongeren. Ik heb al een aantal opleidingen genoten van het Rots en water instituut waar ik volledig achter sta, ondertussen ben ik een advanced Rots en Water trainer. Ik probeer de methodiek te integreren in alle taken die ik uitvoer.
Hierbij valt een teambuilding perfect te integreren omdat elke jongere zijn deel kan bijdragen in een groep. ieder zijn talent ontplooien waardoor elk probleem in groep opgelost kan worden en iedereen begrijpt dat een maatschappij even veelzijdig is als er mensen zijn. Daarvoor heb ik naast mijn leerkracht LO en rots en water zijnde in het OC De nieuwe vaart ook To Go 4 opgericht om elke persoon de kans te geven in aanraking te komen met veel verscheidenheid en nieuwe ervaringen. Daarnaast mag ik ook een geduldige en verdraagzame vriendin voorstellen een levendige en actieve jonge zoon en een heel actieve en speelse hond , Bo, Lüca en Kyra.